Chính Sách Bảo Hành Sản Phẩm

Galup xin lỗi nếu sản phẩm của mình không mang lại sự hài lòng của quý khách. Đặt thù của Galup là cung cấp các sản phẩm phục vụ sản xuất công nghiệp, nếu có bất kỳ vấn đề gì về chất lượng sản phẩm Galup sẽ chủ động tìm hiểu nguyên nhân và làm việc với hãng sản xuất để đề xuất phương án hỗ trợ phù hợp. Các chi tiết làm việc giữa Galup và nhà sản xuất sẽ được Galup cung cấp với khách hàng nhanh nhất.

Lưu ý: Chỉ áp dụng cho các sản phẩm còn đầy đủ chứng từ và được bảo quản trong môi trường phù hợp theo yêu cầu của nhà sản xuất.