Galup cung cấp đầy đủ các giải pháp mài mòn của 3M cho tất cả các ứng dụng và vật liệu bao gồm giấy nhám, nhám vòng, bùi nhùi, đá cắt, đá mài. Với công nghệ vật liệu vượt trội, Galup tin rằng các giải pháp mài mòn này sẽ giúp quý khách hàng tối ưu chi phí tối đa.

Filter