Tiết kiệm chi phí và thời gian cho quá trình bảo trì bảo dưỡng máy móc thiết bị